30 juni – 2 juli 2014: QRM Conferentie 2014

Geschreven door Lejla Brouwer op 22:07

The 13th Conference on Quick Response Manufacturing will be organized again in Arnhem, The Netherlands. This conference will be focused on innovative applications of Quick Response Manufacturing and results of application-oriented research.

This conference is meant to highlight application-oriented scientific studies and best practices in the area of QRM and to investigate opportunities of the Quick Response philosophy in other areas, such as healthcare and services. Focus of the conference is to bring researchers and practitioners together in order to gain synergy between theoretical developments and industrial experiences and needs. The conference consists of industry related tutorials, presentations of results from applied research, panel discussions, and sessions with a focus on applications of the Quick Response philosophy in healthcare and services.

A second objective of the conference is to discuss with participants the further development of the European QRM network. Main issue is how to strengthen the cooperation between the various European partners, consultancy as well as researchers from various (applied) universities. Ideas for cooperative project will be made and sources for funding will be collected and explored during the conference.

For more information, please contact QRMconference2014@han.nl or visit our conference page.

Tags:
No Comments »

11 april start cursus Lean Management en QRM

Geschreven door Lejla Brouwer op 16:11

Vanuit Lectoraat Lean en World Class Performance start op vrijdag 11 april de cursus Lean Management en QRM. Deze cursus dient ter ondersteuning van het continu verbeteren binnen de deelnemende bedrijven.

Interesse hiervoor? Lees meer

Inschrijven kan tot en met 28 2014. Mocht je mee willen doen, schrijf je snel in want er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Download: Inschrijvingsformulier Cursus Lean Management – QRM

No Comments »

De noodzaak van Quick Response in de zorg

Geschreven door Lejla Brouwer op 12:21

Analyse van een ziektecasus

Quick Response in de zorg

Artikel in tvb ZORG 1-2014

Jannes Slomp en Gijs Wubbe gaan in dit artikel in op de noodzaak van het verkorten van de tijd tussen ziekte-melding en, indien mogelijk, herstel. Het betreft analyse van een ziektecasus en de meerwaarde van Quick Response. Hoe bruikbaar zijn de principes van Quick Response bij het verkorten van de niet waarde toevoegende doorlooptijden? Lees meer hierover in tvb ZORG 1-2014.

 

Download hier de volledige versie van het atikel De noodzaak van Quick-Response-denken in de zorg

No Comments »

Nieuwe partner: axxelia

Geschreven door Lejla Brouwer op 08:39

axxelia_logo

 

 

 

Sinds september 2013 heten we welkom aan onze nieuwe partner axxelia Software & Consulting GmbH & Co. KG.

In November 2013 organiseert axxelia de eerste masterclasses met Rajan Suri. axxelia is gevestigd in Freiburg, Duitsland

No Comments »

QRM-project MKB: inzicht in kritische succesfactoren

Geschreven door admin op 11:42

In juni rondde het lectoraat Lean het QRM project-MKB af. De bevindingen zijn duidelijk: wat is er voor nodig om QRM met succes te implementeren? Waarom mislukken sommige projecten? Wat werkt wel en niet goed in het MKB?

Met de Lean-methode kan meer standaardisering worden gerealiseerd maar niet alle bedrijven zijn daarmee afdoende geholpen, zegt Vincent Wiegel, lector en directeur van het QRM Europe Center. “Bij lean ligt de nadruk op het tegengaan van verspilling, maar voor sommige bedrijven is het reduceren van de doorlooptijd belangrijker. Op tijd leveren aan de klant is altijd belangrijk, maar extra lastig voor bedrijven die werken met kleine aantallen en sterk variërende, klantspecifieke producten. Quick Response Manufacturing richt zich op de doorlooptijd en is dan een goede aanvulling op lean.”

Quick Response Manufacturing (QRM) is in de jaren ‘90 ontwikkeld door de Amerikaanse onderzoeker en auteur Rajan Suri en is met name bedoeld voor deze low volume, high variability bedrijven. De laatste jaren vindt QRM steeds meer ingang. Reden voor het lectoraat Lean (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) om een project te starten naar hoe QRM succesvol kan zijn binnen het MKB, één van de speerpuntsectoren van het lectoraat. Daarbij werd de samenwerking gezocht met de University of Winsconsin, de universiteit van Leuven en de rijksuniversiteit Groningen, die alle QRM-gerelateerd onderzoek doen. Vanwege zijn innovatieve waarde verkreeg het projectvoorstel in 2011 een RAAK-internationaal subsidie van drie ton.

Bouwstenenpakket
Aan het project deden tien MKB-bedrijven mee. “Voorop stond de behoefte om sneller op specifieke klantwensen te kunnen reageren”, aldus projectleider Hans Heinrich Glöckner. “De grote vraag is dan: hoe organiseer je je bedrijf en je bedrijfsprocessen?” Voor de deelnemende bedrijven had het lectoraat een ‘bouwstenenpakket’ ontwikkeld variërend van managementtrainingen, workshops, opdrachten, studentenonderzoek, en intervisiebijeenkomsten. “Intervisie is heel belangrijk”, aldus Glöckner, “de bedrijven bespraken met elkaar de voortgang en dat vergrootte de inspiratie om met QRM bezig te blijven.”

Teamgericht
Om de doorlooptijd in de productievoorbereiding te reduceren begonnen alle bedrijven met Quick Response Office Cells, een kenmerkend aspect van QRM. Een Q-ROC bestaat uit medewerkers uit verschillende afdelingen die meerdere taken kunnen uitvoeren waardoor orders minder vaak stilliggen. “QRM is dus niet enkel niet een tool, maar vergt een organisatieverandering van functioneel naar teamgericht”, zegt Richard Westerman, lid van het projectteam. Dat vormt een mogelijk struikelblok; één van de kritische succesfactoren is dan ook commitment. “Het hele bedrijf moet zich erachter stellen: het management dat het in zijn strategie inbedt, de werkvloer die het moet uitvoeren, nieuwe samenwerkingsvormen, een enthousiaste kartrekker, een strakke projectorganisatie…” Glöckner: “Bij de vier bedrijven die afhaakten, was sprake van strategieverandering, of van een reorganisatie. In zo’n situatie is er natuurlijk geen ruimte om een redelijk vergaand en nieuw concept in te voeren.”
Dat het QRM-traject niet bij alle bedrijven gelukt is, is vanuit onderzoeksoogpunt juist positief, vindt Wiegel. “Daardoor hebben we kunnen onderkennen wat de kritische succesfactoren zijn en kunnen we bedrijven die met QRM aan slag willen, beter adviseren.”
Bij de overige zes bedrijven waren de resultaten positief tot zeer goed; zo vergrootte één bedrijf zijn leverbetrouwbaarheid van 75% naar 95%.

Werkplaatsen
Met de kennis die dit MKB-project heeft opgeleverd komt het lectoraat binnenkort met een nieuw initiatief: Werkplaatsen. Hierbij krijgen de bedrijven uit dit QRM-traject en andere MKB-bedrijven ondersteuning bij het (verder) ontwikkelen van Continue Verbetering in hun organisatie.

Zie ook: QRM conferentie Wisconsin

No Comments »

QRM in het Nederlandse MKB: Draagvlak creëren en commitment

Geschreven door admin op 12:12

2013-06-05 18.27.24In juni vond aan de University of Wisconsin de twaalfde QRM International Conference plaats voor QRM-specialisten, onderzoekers en bedrijven die zich met de toepassing van QRM bezighouden. Vincent Wiegel en Richard Westerman namen deel vanuit het HAN-lectoraat Lean en het QRM Center Europe. Westerman hield er een presentatie.

In 2011 ontving het lectoraat Lean een RAAK-Internationaal subsidie voor een onderzoeks- en implementatietraject met Quick Response Manufacturing binnen tien MKB-bedrijven. Inmiddels is het traject afgerond. “We hebben hiermee goed in kaart gekregen wat belangrijk is om QRM binnen het MKB te implementeren”, zegt Vincent Wiegel, lector binnen de HAN en tevens directeur van het QRM Center Europe. Dit QRM centrum is een initiatief van de HAN en werkt samen met het Amerikaanse QRM Center aan Wisonsin University, dat de conferentie organiseerde.
Die kritische succesfactoren kwamen ruim aan bod bij de presentatie van Richard Westerman, projectleider en docent binnen de HAN. Voor veel bedrijven en studenten was het bredere perspectief dat hij kon schetsen, interessant. “De andere presentaties focusten zich meer op de eigen onderneming. Ons verhaal is juist dat we meerdere bedrijven hebben begeleid, waardoor we duidelijk kregen wat wel en niet werkt en gezien hebben hoe elk bedrijf QRM weer op een eigen manier aanpakt.”

Polderen
Westerman liet zien hoe het Nederlandse model van overleg en consensus bij de toepassing van QRM van pas komt. Voor bedrijven met connecties in Europa, maar ook voor de organisator van de conferentie, Wisconsin University, was dit erg interessant. Deze universiteit doet al jaren onderzoek naar de toepassing van QRM binnen Amerikaanse bedrijven. Westerman belichtte hoe het verschil in Angelsaksische en Rijnlandse bedrijfsvoering zijn weerslag heeft op de implementatie van nieuwe methodieken. “In het Angelsaksische model zijn bedrijven over het algemeen meer resultaatgericht, meer van de handen uit de mouwen. Daar gaat besluitvorming sneller en de implementatie van QRM waarschijnlijk ook. In het Rijnlandse model dat je in Nederland vindt, werkt dat anders. De meeste bedrijven hier, met name als het om ingewikkelde producten gaat, hebben eerst veel overlegrondes wat betekent dat het implementatietraject vaak langer duurt. Wil je als Amerikaans bedrijf de Europese markt bedienen, dan is inzicht in die Europese cultuur belangrijk.”

Uit het QRM-project bleek dat dit draagvlak creëren en commitment kritische succesfactoren zijn bij de implementatie van QRM. “Het commitment moet duidelijk zijn in de strategie van het bedrijf en het draagvlak op de werkvloer”, legt Wiegel uit. “Ook zijn goede communicatielijnen en een enthousiaste kartrekker erg belangrijk. QRM brengt namelijk een redelijk ingrijpende organisatieverandering met zich mee, van functiegericht naar teamgericht, en dan is het belangrijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.”

Zie ook: QRM-project MKB: inzicht in kritische succesfactoren

No Comments »

4Results nieuw partner QRM Centrum

Geschreven door Lejla Brouwer op 09:55

Het Poolse adviesbureau 4Results is vanaf maart 2013 partner van het QRM Centrum geworden.

logo_results_duze

 

 

 

4Results houdt zich bezig met onder andere procesverbeteren en organisatieverandering. Aan hun brede scala aan tools, technieken en kwaliteiten zoals Lean/Kaizen, Proces optimalisatie en Change management, voegen ze met dit partnerschap QRM toe. Wij verwelkomen ze graag en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Tags:
No Comments »

Stanwick nieuwe partner van Europees QRM Centrum

Geschreven door Lejla Brouwer op 10:04

Het Belgische adviesburo Stanwick is een nieuwe partner van het Europees QRM Centrum.

STANWICK_LOGO_CMYK

Stanwick is een management adviesburo met een sterke implementatie focus. Stanwick ziet QRM als een belangrijke aanvulling op de gereedschappen die ze hanteert bij de ondersteuning van haar klanten.

Jan Provoost, algemeen directeur van Stanwick en Vincent Wiegel, directeur van het Europees QRM Centrum, zijn zeer verguld met dit partnerschap.

Tags:
No Comments »

Terugblik HAN Lean Event 2013

Geschreven door Lejla Brouwer op 17:19

Op 31 januari 2013 vond het jaarlijkse HAN Lean Event plaats. Wij kijken terug op een fijn en drukbezocht event met boeiende sprekers.
RGF130131-1569

Voor een publiek van zo’n 400 toehoorders hielden Vincent Wiegel en Jannes Slomp hun intreeredes bij de installatie als lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gastspreker prof. dr. ir. Dirk van Goubergen vertelde over het risico van ‘suboptimalisatie’ en studenten uit de Minor World Class Performance/Lean Management presenteerden de verbeterprojecten die zij bij bedrijven hebben uitgevoerd.

 

foto lean 3 foto lean 2

De dag begon met een hommage aan de Nooteboom Trailers B.V. door de onthulling van de lectoraatskamer naambord “Partners van het lectoraat”. 5 jaar geleden heeft Nooteboom Trailers B.V. het mede mogelijk gemaakt dat Lectoraat Lean aan de HAN van start ging.

 

 

 

Fried Kaanen en Vincent Wiegel poseren voor de lectoraatskamer. Fried Kaanen is een pionier op het gebied van QRM en steunt
het QRM centrum actief als partner en bestuurslid van het QRM Centrum.

 

 

 

Voor een terugblik op het event en een video- of fotoimpressie, kijk op www.leancircle.net

No Comments »

April 2013: QRM Masterclasses door Rajan Suri

Geschreven door Lejla Brouwer op 14:35

Ook in 2013 biedt het QRM Center Europe de QRM Masterclasses aan. Leer meer over Quick Response Manufacturing van de grondlegger Professor Rajan Suri. Neem zelf deel aan deze Engelstalige masterclasses.

Aanmelden niet meer mogelijk

 

RGF120605-1076

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 18, 22 en 23 april 2013
Locatie: Best Western Hotel Haarhuis, Arnhem

18 April QRM Introductie
14:00-18:00 uur, halve dag € 295,00

Op donderdagmiddag 18 april starten de Masterclasses met een Introductie van Quick Response Manufacturing. QRM is een bedrijfsbrede strategie voor de productie van klantspecifieke producten in lage volumes. Ja! Het is mogelijk om te concurreren met lagelonenlanden. Met QRM zijn bedrijven erin geslaagd om 80 tot 90% van hun doorlooptijd te reduceren, marktaandeel te vergroten, kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen.

Lees meer: Suri Half Day QRM Masterclass

22 April Manufacturing Critical-path Time (MCT)
14:00-18:00 uur, halve dag € 295,00

Maandagmiddag 22 april is het tijd voor de Mascterclass over het verbeteren van interne processen en de totale supply chain met behulp van de MCT-tool. Door middel van MCT wordt verspilling in systemen helder op een tijdslijn gekwantificeerd. De Masterclass bestaat uit het definiëren van een MCT, opstellen van een business case en calculatiemodellen uit de praktijk.

Lees meer: Suri MCT Half Day Masterclass

23 April QRM op kantoor (Q-ROCs)
09:00-17:30 uur, hele dag € 500,00

De hele dinsdag 23 april is gereserveerd voor het implementeren van QRM cellen op kantoor: Quick Response Office Cells. Kantoorprocessen en administratieve handelingen hebben een grote impact op operationele kosten, kwaliteit en reactietijd naar klanten. Leer hoe je kosten en reactietijd kunt reduceren terwijl je klanttevredenheid verhoogt. 80 % reactietijd verbetering is haalbaar! Hoe ga je van een functionele kantoorinrichting naar een kantoorcel? Kom en ervaar deze drie dagen van QRM casuïstiek, masterclasses, discussies en netwerken.

Lees meer: Suri One Day Office Masterclass

Tags: ,
Reacties uitgeschakeld

Volgende pagina »